1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. درناز
معنی اسم درناز

درناز اسم دخترانه است، معنی درناز: (تلفظ: dor nāz) (عربی ـ فارسی) (دُر + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها – در (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از در (مروارید) + ناز (زیبا، قشنگ)

ریشه اسم درناز

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست