1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. درین
معنی اسم درین

درین اسم دخترانه است، معنی درین: (عربی ـ فارسی) (دُر + ین (پسوند نسبت)) ۱- از دُر، ساخته شده از دُر؛ ۲- (به مجاز) گران بها و قیمتی

ریشه اسم درین

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست