1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دریه
معنی اسم دریه

دریه اسم دخترانه است، معنی دریه: (عربی ـ فارسی) (دُر + ایه (پسوند نسبت))، مانند دُر، درخشان، روشن.

ریشه اسم دریه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست