1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دلبند

انتخاب نام دختر و پسر

دلبند

معنی اسم دلبند

دلبند اسم دخترانه است، معنی دلبند: ۱- (به مجاز) عزیز و دوست داشتنی؛ ۲- (در قدیم) معشوق، اسیر کنندهی دل، جذاب و گیرا.

ریشه اسم دلبند

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست