1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. رافعه

انتخاب نام دختر و پسر

رافعه

معنی اسم رافعه

رافعه اسم دخترانه است، معنی رافعه: (عربی) (مؤنث رافع) ۱- رفع کننده؛ ۲- از میان برنده و نابود کننده؛ ۳- دادخواه و شاکی؛ ۴- برپا دارنده، بلند کننده؛ ۵- آورنده و رساننده

ریشه اسم رافعه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست