1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روحا
معنی اسم روحا

روحا اسم دخترانه است، معنی روحا:   (عربی ـ فارسی) (روح = جان، نفس، روان + الف (اسم ساز))، منسوب به جان و روان

ریشه اسم روحا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست