1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زیبنده

انتخاب نام دختر و پسر

زیبنده

معنی اسم زیبنده

زیبنده اسم دخترانه است، معنی زیبنده: ۱- در خور، سزاوار، شایسته؛ ۲- آراسته، زیبا.

ریشه اسم زیبنده

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست