1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. زیور

انتخاب نام دختر و پسر

زیور

معنی اسم زیور

زیور اسم دخترانه است، معنی زیور: (سغدی) آنچه با آن چیزی یا کسی را آرایش کنند، پیرایه.

ریشه اسم زیور

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست