1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سالومه

انتخاب نام دختر و پسر

سالومه

معنی اسم سالومه

سالومه اسم دخترانه است، معنی سالومه: (عبری) (اَعلام) زوجهی زبدی و مادر یعقوب کبیر و یوحنای انجیلی.

ریشه اسم سالومه

اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست