1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سعاده

انتخاب نام دختر و پسر

سعاده

معنی اسم سعاده

سعاده اسم دخترانه است، معنی سعاده: (عربی) ۱- نیک بختی، خوشبختی؛ ۲- (در احکام نجوم) سعد بودنِ ستاره ها و تأثیر آنها بر سرنوشت انسان ها.

ریشه اسم سعاده

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست