1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سلیمه

انتخاب نام دختر و پسر

سلیمه

معنی اسم سلیمه

سلیمه اسم دخترانه است، معنی سلیمه: (عربی) (مؤنث سلیم)، ( سلیم. ۱- ، ۲- و ۳-

ریشه اسم سلیمه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست