1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سوگند

انتخاب نام دختر و پسر

سوگند

معنی اسم سوگند

سوگند اسم دخترانه است، معنی سوگند: قسم، استواری بر پیوند، استواری بر گفتن و راست گفتن.

ریشه اسم سوگند

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست