1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سیما
معنی اسم سیما

سیما اسم دخترانه است، معنی سیما: (عربی) ۱- چهره، صورت؛ ۲- (در قدیم) نشان و حالتی در صورت انسان که مبین حالات درونی باشد.

ریشه اسم سیما

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست