1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شایسته

انتخاب نام دختر و پسر

شایسته

معنی اسم شایسته

شایسته اسم دخترانه است، معنی شایسته: (صفت فاعلی از شایستن)، ۱- دارای ویژگی مطلوب، مناسب، سزاوار و در خور، لایق؛ ۲- دارای تواناییهای لازم برای به دست آوردن چیزی یا انجام دادن کاری.

ریشه اسم شایسته

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست