1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شبلا

انتخاب نام دختر و پسر

شبلا

معنی اسم شبلا

شبلا اسم دخترانه است، معنی شبلا: نام نهری در سیستان و بلوچستان که از دریاچهی هامون به خارج از آن جریان دارد.

ریشه اسم شبلا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست