1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شبنم

انتخاب نام دختر و پسر

شبنم

معنی اسم شبنم

شبنم اسم دخترانه است، معنی شبنم: (در علوم زمین) رطوبت هوا که مخصوصاً هنگام شب، در مجاورت اجسام سرد به مایع تبدیل میشود به شکل قطره‌های کوچک آب بر سطح آنها مینشیند، ژاله.

ریشه اسم شبنم

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست