1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شریعه

انتخاب نام دختر و پسر

شریعه

معنی اسم شریعه

شریعه اسم دخترانه است، معنی شریعه: (عربی) ۱- شریعت،   شریعت؛ ۲- (در قدیم) محل در آمدن به آب، محل برداشتن آب از رودخانه و مانند آن.

ریشه اسم شریعه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست