1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شهد

انتخاب نام دختر و پسر

شهد

معنی اسم شهد

شهد اسم دخترانه است، معنی شهد: (عربی) ۱- عصارهی میوه که بر اثر جوشیدن غلیظ شده است؛ ۲- مادهی قندی مذاب یا مایع؛ ۳- (در قدیم) عسل؛ ۴- (در قدیم) (به مجاز) هر چیز دلپذیر و مطبوع.

ریشه اسم شهد

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست