1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شیوا

انتخاب نام دختر و پسر

شیوا

معنی اسم شیوا

شیوا اسم دخترانه است، معنی شیوا: ۱- ویژگی سخنی که به زیبای و با فصاحت بیان شده باشد، شمرده و واضح و دلنشین؛ ۲- (در قدیم) فصیح، نغز، خوب؛ ۳- (اَعلام) یکی از سه خدای بزرگ آیین هندو، که نمایندهی مرگ و تجدید حیات است

ریشه اسم شیوا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست