1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرزام

انتخاب نام دختر و پسر

فرزام

معنی اسم فرزام

فرزام اسم پسرانه است، معنی فرزام: (در قدیم) لایق، در خور، شایسته، سزاوار.

ریشه اسم فرزام

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست