1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرود

انتخاب نام دختر و پسر

فرود

معنی اسم فرود

فرود اسم پسرانه است، معنی فرود: ۱- (به مجاز) فرا رسیدن؛ ۲- (در قدیم) پایین، نشیب، سرازیری، قرار گرفته در مرتبهی پایین از جهت مقام؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر سیاوش از «جریره» دختر پیران ویسه، که بر اثر زخم شمشیر رهام کشته شد.

ریشه اسم فرود

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست