1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فریبرز

انتخاب نام دختر و پسر

فریبرز

معنی اسم فریبرز

فریبرز اسم پسرانه است، معنی فریبرز: ۱- دارندهی فرّ بزرگ، بزرگ فره، شکوه فره؛ ۲- (اَعلام) (در شاهنامه) پسر کیکاووس و عموی کیخسرو، که با پادرمیانی رستم، فرنگیس مادر کیخسرو را به زنی گرفت.

ریشه اسم فریبرز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست