1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فیصل

انتخاب نام دختر و پسر

فیصل

معنی اسم فیصل

فیصل اسم پسرانه است، معنی فیصل: (عربی) ۱- حاکم، قاضی، داور، جدا کردن حق از باطل؛ ۲- داوری؛ ۳- شمشیر بران.

ریشه اسم فیصل

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست