1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مدد

انتخاب نام دختر و پسر

مدد

معنی اسم مدد

مدد اسم پسرانه است، معنی مدد: (عربی)۱- یاری کمک؛ ۲- (در قدیم) یار‏ یاور‏ مددکار؛ ۳- آنچه به چیزی افزوده میشود تا قدرت آن را بیفزاید.

ریشه اسم مدد

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست