1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مظهر

انتخاب نام دختر و پسر

مظهر

معنی اسم مظهر

مظهر اسم پسرانه است، معنی مظهر: (عربی) ۱- نماد، نشانه؛ ۲- محل تجلی، تجلیگاه؛ ۳- (در تصوف) شخص دارای ریش انبوه و فراخ و سبلت و چهرهی نافذ.

ریشه اسم مظهر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست