1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. معاد

انتخاب نام دختر و پسر

معاد

معنی اسم معاد

معاد اسم پسرانه است، معنی معاد: (عربی) ۱- (در ادیان) زنده شدن دوباره  ی انسان بعد از مرگ تا در روز قیامت به اعمال او رسیدگی شود؛ ۲- (در ادیان) اعتقاد به زندگی دوباره، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمان؛ ۳- (در ادیان) جهان آخرت؛ ۴- (در ادبیات) در بدیع آن است که پایان مصراع دوم به آغاز مصراع سوم باز می  گردد؛ ۵- (در قدیم) محل بازگشت.

ریشه اسم معاد

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست