1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ملک زمان

انتخاب نام دختر و پسر

ملک زمان

معنی اسم ملک زمان

ملک زمان اسم پسرانه است، معنی ملک زمان: (عربی) (= مَلَک جهان)، ( مَلَک جهان.

ریشه اسم ملک زمان

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست