1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. منوچهر

انتخاب نام دختر و پسر

منوچهر

معنی اسم منوچهر

منوچهر اسم پسرانه است، معنی منوچهر: ۱- به معنی «از نژاد و پشت منوش» [منوش یکی از ناموران قدیم]؛ ۲-(اَعلام) منوچهر شاه اساطیری ایران، از خاندان ایرج یکی از پادشاهان پیشدادی است. او پسر پشنگ و نوهی ایرج است که به کین خواهی ایرج برخاست و سلم و تور را کشت. آنگاه جدش فریدون او را پادشاهی داد و او ۱۲۰ سال پادشاهی کرد.

ریشه اسم منوچهر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست