1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهران

انتخاب نام دختر و پسر

مهران

معنی اسم مهران

مهران اسم پسرانه است، معنی مهران: ۱- به معنی دارندهی مهر؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام یکی از خاندان‌های هفتگانهی عصر ساسانی (ویس پوهر) مقر افراد این خاندان پارس بوده است؛ ۲) نام پدرِ اورند سردار ایرانی در عهد انوشیروان و نیز نام چند تن اشخاص در ایران باستان؛ ۳) نام شهرستانی در غرب استان ایلام.

ریشه اسم مهران

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست