1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهیمن

انتخاب نام دختر و پسر

مهیمن

معنی اسم مهیمن

مهیمن اسم پسرانه است، معنی مهیمن: (معرب از عبری) ۱- آگاه به حاضر و غایب؛ ۲- از نام‌ها و صفات خدا.

ریشه اسم مهیمن

اسم عربی – اسم عبری

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست