1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ناصر

انتخاب نام دختر و پسر

ناصر

معنی اسم ناصر

ناصر اسم پسرانه است، معنی ناصر: (عربی) ۱- (در قدیم) نصرت دهنده، یاری کننده؛ ۲- (اَعلام) ۱) ناصرخسرو: [۳۹۴-۴۸۱ قمری] حکیم، شاعر و نویسندهی ایرانی، متولد قبادیان بلخ. پیشوای اسماعیلیان خراسان، مؤلف سفرنامه، که گزارش سفر هفت سالهی او به سرزمینهای اسلامی است، جامعُ‌الحکمتین، خوانُ‌الاخوان، گشایش و رهایش، زادُالمسافرین، وجه دین. ۲) ناصر: لقب ابوالعباس احمد، خلیفهی عباسی [۵۷۵-۶۲۲ قمری]، معاصر با محمّد خوارزمشاه و چنگیزخان مغول.

ریشه اسم ناصر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست