1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. نامدار

انتخاب نام دختر و پسر

نامدار

معنی اسم نامدار

نامدار اسم پسرانه است، معنی نامدار: ۱- (به مجاز) دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور، معروف؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز) بزرگ، بزرگوار، پهلوان؛ ۳- (در قدیم) (به مجاز) نفیس، قیمتی؛ ۴- گزیده، گزین، بسیار خوب.

ریشه اسم نامدار

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست