انتخاب نام دختر و پسر

هاله

معنی اسم هاله

هاله اسم دخترانه است، معنی هاله: ۱- (در نجوم) حلقهی نورانی سفید یا رنگی که گاهی گِردِ قرص ماه یا خورشید دیده می شود؛ ۲- حلقه یا حاشیهی تابناکی که در اطراف چیزی به ویژه در اطراف سر مقدسین در نقاشیها دیده می شود؛ ۳- (به مجاز) آنچه گرداگرد چیزی یا جایی را فرا میگیرد.

ریشه اسم هاله

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up