1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هومن

انتخاب نام دختر و پسر

هومن

معنی اسم هومن

هومن اسم پسرانه است، معنی هومن: (هو = خوب + من/ مان = اندیشه و روح) ۱- دارندهی روح خوب و نیک اندیش؛ ۲- (اَعلام) نام پسر ویسه و برادران پیران و یکی از سرداران افراسیاب.

ریشه اسم هومن

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست