1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. هَیثَم

انتخاب نام دختر و پسر

هَیثَم

معنی اسم هَیثَم

هَیثَم اسم پسرانه است، معنی هَیثَم: (عربی) ۱- جوجهی عقاب؛ ۲- جوجهی کرکس؛ ۳- (اعلام) ۱) هَیثَم بن اَسوَد، ابوالعُریان، مَذحِجی [حدود ۱۰۰ میلادی] خطیب و شاعر اهل کوفه و از اعیان آن شهر، وی در نزاع میان عبدالله بن زبیر و عبدالملک بن مروان به یاری عبدالملک برخاست و در لشکرکشی مَسلَمه بن عبدالملک به قسطنطنیه نیز همراه وی بود؛ ۲) هَیثَم بن سَهل تُستَری [۲۶۰-۱۵۲ قمری] مُحدث مُعمَّر؛ ۳) هَیثَم بن معاویه خراسانی [۱۵۶ میلادی] از امرای عصر عباسی که اصل او از مردم خراسان بود و در سال ۱۴۱ به حکومت طایف و مکّه منصوب شد وی مدت یک سال نیز امارت بصره را داشت.

ریشه اسم هَیثَم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست