1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ودود

انتخاب نام دختر و پسر

ودود

معنی اسم ودود

ودود اسم پسرانه است، معنی ودود: ۱- از نام‌ها و صفات خداوند؛ ۲- (در قدیم) بسیار مهربان.

ریشه اسم ودود

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست