1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ولی

انتخاب نام دختر و پسر

ولی

معنی اسم ولی

ولی اسم پسرانه است، معنی ولی: (عربی) ۱- پدر یا مادر یا کفیل خرج کودک؛ ۲- (در فقه، در حقوق) آن که بر طبق قانون اختیار تصمیم گیری در مورد دیگری دارد؛ ۳- (در ادیان) دارندهی بالاترین مقام در دین پس از پیامبر اسلام(ص)؛ ۴- (در قدیم) دوست؛ ۵- (در تصوف) آن که در سلوک به نهایت رسیده است، عارف و اصل؛ ۶- (اَعلام) از القاب حضرت علی(ع).

ریشه اسم ولی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست