1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پرتو

انتخاب نام دختر و پسر

پرتو

معنی اسم پرتو

پرتو اسم دخترانه است، معنی پرتو: ۱- شعاعی که از منبع نورانی یا گرما ساطع میشود، درخشش، تلألؤ، روشنایی؛ ۲- (به مجاز) اثر، تأثیر.

ریشه اسم پرتو

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست