1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پرستش

انتخاب نام دختر و پسر

پرستش

معنی اسم پرستش

پرستش اسم دخترانه است، معنی پرستش: ۱- (اسم مصدر از پرستیدن)، پرستیدن؛ ۲- (در قدیم) خدمتکاری.

ریشه اسم پرستش

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست