1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. پرینا

انتخاب نام دختر و پسر

پرینا

معنی اسم پرینا

پرینا اسم دخترانه است، معنی پرینا: (واژه مرکب از پر = نرمی و لطافت + ین نسبت + الف اسم ساز) به معنای «به نرمی و لطافت پر

ریشه اسم پرینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست