1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کمیل

انتخاب نام دختر و پسر

کمیل

معنی اسم کمیل

کمیل اسم پسرانه است، معنی کمیل: (عربی) ۱- کامل، تمام؛ ۲- (اَعلام) کمیل ابن زیاد: [قرن اول هجری] مسلمان عرب، از اصحاب و هواداران حضرت علی(ع)، که به فرمان حجاج ابن یوسف کشته شد. دعای کمیل به او منسوب است.

ریشه اسم کمیل

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست