1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کیامهر

انتخاب نام دختر و پسر

کیامهر

معنی اسم کیامهر

کیامهر اسم پسرانه است، معنی کیامهر: (کیا = پادشاه، سلطان، حاکم، فرمانروا + مهر = خورشید، مهربانی و محبت)، ۱- خورشید شاه؛ ۲- پادشاه مهربان و با محبت.

ریشه اسم کیامهر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست