1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. کیا
معنی اسم کیا

کیا اسم پسرانه است، معنی کیا: ۱- (در قدیم) پادشاه، سلطان، حاکم، فرمانروا، والی؛ ۲-(به مجاز) سرور و بزرگ؛ ۳- (به مجاز) حرمت، عزت، آبرو؛ ۴- (اَعلام) عنوان بعضی از حکام و رؤسای طبرستان و گیلان در قدیم.

ریشه اسم کیا

اسم فارسی – اسم گیلکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست