1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. یزدان

انتخاب نام دختر و پسر

یزدان

معنی اسم یزدان

یزدان اسم پسرانه است، معنی یزدان: ۱- خداوند، ایزد؛ ۲- (در ادیان) در مذاهب ثنوی، خدای خیر و نیکی، ایزد مقابلِ اهریمن. [یزدان در اصل جمع یزد (= ایزد) است. در فارسی دری نیز مفرد به شمار آمده و در ترجمهی «الله» به کار رفته است]. + ایزد.

ریشه اسم یزدان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست