انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با خ

خاطره

معنی اسم خاطره خاطره اسم دخترانه است، معنی خاطره: (عربی) یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر. ریشه اسم خاطره اسم عربی
بیش تر بخوانید

خالده

معنی اسم خالده خالده اسم دخترانه است، معنی خالده: (عربی) (مؤنث خالد)،   خالد. ۱- ریشه اسم خالده اسم عربی
بیش تر بخوانید

خاور

معنی اسم خاور خاور اسم دخترانه است، معنی خاور: (مخففِ خاوران) هم به معنی مشرق و هم به معنای مغرب…
بیش تر بخوانید

ختن

معنی اسم ختن ختن اسم دخترانه است، معنی ختن: ۱- (اعلام) شهر و واحهای در جنوب باختری منطقه خودگردان سین…
بیش تر بخوانید

خجسته

معنی اسم خجسته خجسته اسم دخترانه است، معنی خجسته: (اوستایی) ۱- مبارک، فرخنده؛ ۲- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه…
بیش تر بخوانید

خدیجه

معنی اسم خدیجه خدیجه اسم دخترانه است، معنی خدیجه: خدیجه در لغت به معنی السحاب(ابرباران زا) یا النخل المثره (درخت…
بیش تر بخوانید

خرامان

معنی اسم خرامان خرامان اسم دخترانه است، معنی خرامان: دارای حالت خرامیدن، در حال خرامیدن، به آهستگی و با ناز.…
بیش تر بخوانید

خرّم

معنی اسم خرّم خرّم اسم دخترانه است، معنی خرّم: ۱- سرسبز و با طراوت؛ ۲- شاد، خوشحال، خوب، خوش؛ ۳-…
بیش تر بخوانید

خزال

معنی اسم خزال خزال اسم دخترانه است، معنی خزال: (عربی) با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.…
بیش تر بخوانید

خضرا

معنی اسم خضرا خضرا اسم دخترانه است، معنی خضرا: (عربی) (مؤنث اخضر) ۱- به معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی…
بیش تر بخوانید

خلود

معنی اسم خلود خلود اسم دخترانه است، معنی خلود: (عربی) همیشه باقی ماندن، جاودانگی. ریشه اسم خلود اسم عربی
بیش تر بخوانید

خورشید

معنی اسم خورشید خورشید اسم دخترانه است، معنی خورشید: ۱- (در نجوم) کُرهی سوزان، جرم مرکزی منظومهی شمسی به نام…
بیش تر بخوانید

خیرالنسا

معنی اسم خیرالنسا خیرالنسا اسم دخترانه است، معنی خیرالنسا: (عربی) ۱- بهترینِ زنان؛ ۲- (اَعلام) عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر…
بیش تر بخوانید

خیزران

معنی اسم خیزران خیزران اسم دخترانه است، معنی خیزران: (عربی) ۱- نوعی نی مغزدار با ساقه‌ای محکم و بلند؛ ۲-(اَعلام)…
بیش تر بخوانید

خلیله

معنی اسم خلیله خلیله اسم دخترانه است، معنی خلیله: (عربی) (مؤنث خلیل)‌، ( خلیل. ۱- ریشه اسم خلیله اسم عربی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up