انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ز

زرافشان

معنی اسم زرافشان زرافشان اسم دخترانه است، معنی زرافشان: ۱- ذرات زر پاشیده شده، با ذرات طلا اندود شده؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

زری

معنی اسم زری زری اسم دخترانه است، معنی زری: ۱- پارچه یا لباسی که در آن نخ‌های طلایی به کار…
بیش تر بخوانید

زرین دخت

معنی اسم زرین دخت زرین دخت اسم دخترانه است، معنی زرین دخت: (= زری دخت)،   زری دخت. ریشه اسم زرین…
بیش تر بخوانید

زرین

معنی اسم زرین زرین اسم دخترانه است، معنی زرین: ۱- از جنس زر، به رنگ زر، طلایی؛ ۲- زیبا و…
بیش تر بخوانید

زریان

معنی اسم زریان زریان اسم دخترانه است، معنی زریان: (کردی) باد جنوب، باد دبور، باد سرد. ریشه اسم زریان اسم…
بیش تر بخوانید

زاکیه

معنی اسم زاکیه زاکیه اسم دخترانه است، معنی زاکیه: (عربی، زاکیَه)، ۱- (در قدیم) نیکو، پاکیزه. ریشه اسم زاکیه اسم…
بیش تر بخوانید

زاهده

معنی اسم زاهده زاهده اسم دخترانه است، معنی زاهده: (عربی) ۱- زن زاهد. +   زاهد۱- ، ۲- ؛ ۲- (اعلام)…
بیش تر بخوانید

زبیده

معنی اسم زبیده زبیده اسم دخترانه است، معنی زبیده: (عربی) (= زبیده) نام گیاهی (همیشه بهار)؛ ۲- (اَعلام) دختر جعفرابن…
بیش تر بخوانید

زرینه

معنی اسم زرینه زرینه اسم دخترانه است، معنی زرینه: (= زرین)، زرین. ریشه اسم زرینه اسم فارسی
بیش تر بخوانید

زکیه

معنی اسم زکیه زکیه اسم دخترانه است، معنی زکیه: ۱- پاک، پاکیزه، زَکی؛ ۲- (اَعلام) نام دیگر حضرت فاطمه(س). ریشه…
بیش تر بخوانید

زلال

معنی اسم زلال زلال اسم دخترانه است، معنی زلال: (عربی) ۱- صاف و شفاف؛ ۲- (به مجاز) آب صاف و…
بیش تر بخوانید

زمانه

معنی اسم زمانه زمانه اسم دخترانه است، معنی زمانه: ۱- روزگار، دوره، دور، عهد؛ ۲- (در قدیم) مدت زندگی، عمر.…
بیش تر بخوانید

زلفا

معنی اسم زلفا زلفا اسم دخترانه است، معنی زلفا: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف‌ (پسوند نسبت))‌، ۱-منسوب…
بیش تر بخوانید

زلیخا

معنی اسم زلیخا زلیخا اسم دخترانه است، معنی زلیخا: (عربی) (مؤنث ازلخ)، ۱- جای لغزیدن پا (به لحاظ داشتن زیبایی…
بیش تر بخوانید

زاهره

معنی اسم زاهره زاهره اسم دخترانه است، معنی زاهره: (عربی) (مؤنث زاهر)،   زاهر. ریشه اسم زاهره اسم عربی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست