انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ق

قدسی

معنی اسم قدسی قدسی اسم دخترانه است، معنی قدسی: (عربی ـ فارسی) (منسوب به قدس)، ۱- مربوط به عالم بالا،…
بیش تر بخوانید

قدسیه

معنی اسم قدسیه قدسیه اسم دخترانه است، معنی قدسیه: (عربی) (مؤنث قدسی)، ( قدسی. ریشه اسم قدسیه اسم عربی
بیش تر بخوانید

قدیره

معنی اسم قدیره قدیره اسم دخترانه است، معنی قدیره: (عربی) (مؤنث قدیر)  ریشه اسم قدیره اسم عربی
بیش تر بخوانید

قمر

معنی اسم قمر قمر اسم دخترانه است، معنی قمر: (عربی) ۱- (در نجوم) ماه؛ ۲- جِرم آسمانی که دور سیاره‌ای…
بیش تر بخوانید

قمرسیما

معنی اسم قمرسیما قمرسیما اسم دخترانه است، معنی قمرسیما: (عربی) ۱- ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه میباشد؛ ۲-(به مجاز)…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست