انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با م

مرال

معنی اسم مرال مرال اسم دخترانه است، معنی مرال: (ترکی) (= مارال)‏، ( مارال. ریشه اسم مرال اسم ترکی
بیش تر بخوانید

مرجان

معنی اسم مرجان مرجان اسم دخترانه است، معنی مرجان: (سریانی) ۱- جانور بیمهرهی کوچک دریایی که پوشش آهکی ترشح میکند…
بیش تر بخوانید

مرجانه

معنی اسم مرجانه مرجانه اسم دخترانه است، معنی مرجانه: (عربی، مرجانه) ۱- مروارید خُرد؛ ۲- یک دانه مروارید خُرد، واحد…
بیش تر بخوانید

مرحمت

معنی اسم مرحمت مرحمت اسم دخترانه است، معنی مرحمت: (عربی) لطف و مهربانی داشتن، مهربانی، لطف. ریشه اسم مرحمت اسم…
بیش تر بخوانید

مرسده

معنی اسم مرسده مرسده اسم دخترانه است، معنی مرسده: [مِرس = نام درختی، راش (فاگوس سیلواتیکا) + ده (پسوند مکان)]،…
بیش تر بخوانید

مرضیه

معنی اسم مرضیه مرضیه اسم دخترانه است، معنی مرضیه: (عربی) مرضی، پسندیده. ریشه اسم مرضیه اسم عربی
بیش تر بخوانید

مدیحه

معنی اسم مدیحه مدیحه اسم دخترانه است، معنی مدیحه: (عربی) سخنی (معمولاً شعر) که در ستایش کسی گفته‌ یا سروده…
بیش تر بخوانید

مروارید

معنی اسم مروارید مروارید اسم دخترانه است، معنی مروارید: ۱- (در مواد) تودهی سخت، گِرد، کوچک و درخشان به رنگ…
بیش تر بخوانید

مُرَوه

معنی اسم مُرَوه مُرَوه اسم دخترانه است، معنی مُرَوه: به معنی مُرَوَح است که بسیار خوشبو و معطر کننده است،…
بیش تر بخوانید

مریم

معنی اسم مریم مریم اسم دخترانه است، معنی مریم: ۱- (در گیاهی) گل سفید خوشه‌ای خوشبو و دارای عطر با…
بیش تر بخوانید

مزین

معنی اسم مزین مزین اسم دخترانه است، معنی مزین: (عربی) تزیین شده، آراسته. [این کلمه چنانچه مُزَیِن /mozayyen/ تلفظ شود…
بیش تر بخوانید

مستانه

معنی اسم مستانه مستانه اسم دخترانه است، معنی مستانه: ۱- (به مجاز) سرخوش و شاد، همراه با سرخوشی و شادی؛…
بیش تر بخوانید

مرصع

معنی اسم مرصع مرصع اسم دخترانه است، معنی مرصع: (عربی) ۱- آنچه با جواهر تزئین شده باشد، جواهر نشان؛ ۲-…
بیش تر بخوانید

مژگان

معنی اسم مژگان مژگان اسم دخترانه است، معنی مژگان: ۱- مژه‌ها، موی پلک چشم؛ ۲- (در اصطلاح عشاق) اشاره به…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up