انتخاب نام دختر و پسر

اسم دختر با ژ

ژاله

معنی اسم ژاله ژاله اسم دخترانه است، معنی ژاله: شبنم، تگرگ، قطرهی باران، باران. ریشه اسم ژاله اسم فارسی
بیش تر بخوانید

ژوان

معنی اسم ژوان ژوان اسم دخترانه است، معنی ژوان: (کردی) میعادگاه عاشق و معشوق. ریشه اسم ژوان اسم کردی
بیش تر بخوانید

ژیلا

معنی اسم ژیلا ژیلا اسم دخترانه است، معنی ژیلا: ۱- تگرگ؛ ۲- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو…
بیش تر بخوانید

ژینا

معنی اسم ژینا ژینا اسم دخترانه است، معنی ژینا: [ژین(کردی) = زندگی + ا (پسوند نسبت)] ۱- منسوب به زندگی(؟)…
بیش تر بخوانید

ژینو

معنی اسم ژینو ژینو اسم دخترانه است، معنی ژینو: [ژین (کردی) = زندگی + او /-u/ (پسوند دارندگی)]، ۱-دارای زندگی؛…
بیش تر بخوانید

ژاسمین

معنی اسم ژاسمین ژاسمین اسم دخترانه است، معنی ژاسمین: (= ژاسمن)،  ژاسمن. یاسمن ریشه اسم ژاسمین اسم فارسی
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست