انتخاب نام دختر و پسر

اسم پسر با ا

امیربهرام

معنی اسم امیربهرام امیربهرام اسم پسرانه است، معنی امیربهرام: (عربی ـ فارسی)، از نام  های مرکب، ه امیر و بهرام.…
بیش تر بخوانید

ایرج

معنی اسم ایرج ایرج اسم پسرانه است، معنی ایرج: ۱- یاری دهندهی آریاییها؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در شاهنامه) شاهزادهی ایرانی،…
بیش تر بخوانید

ایلشن

معنی اسم ایلشن ایلشن اسم پسرانه است، معنی ایلشن: (ترکی) (= الشن)، ( اِلشن. ریشه اسم ایلشن اسم ترکی
بیش تر بخوانید

ایلقار

معنی اسم ایلقار ایلقار اسم پسرانه است، معنی ایلقار: (ترکی) عهد و پیمان. ریشه اسم ایلقار اسم ترکی
بیش تر بخوانید

ایلمان

معنی اسم ایلمان ایلمان اسم پسرانه است، معنی ایلمان: (ترکی) سمبل ایل. ریشه اسم ایلمان اسم ترکی
بیش تر بخوانید

ایلیا

معنی اسم ایلیا ایلیا اسم پسرانه است، معنی ایلیا: (عبری) ۱- خداوند خدای من است؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در تورات)…
بیش تر بخوانید

ایلیاد

معنی اسم ایلیاد ایلیاد اسم پسرانه است، معنی ایلیاد: (ترکی) ۱- یاد ایل، به یاد ایل؛ ۲- (در یونانی) منظومه…
بیش تر بخوانید

ایلیار

معنی اسم ایلیار ایلیار اسم پسرانه است، معنی ایلیار: (ترکی ـ فارسی) دوست و رفیق ایل، یار و یاور ایل،…
بیش تر بخوانید

ایمان

معنی اسم ایمان ایمان اسم پسرانه است، معنی ایمان: (عربی) اعتقاد به وجود خداوند و حقیقت رسولان و دین ،…
بیش تر بخوانید

ایمن

معنی اسم ایمن ایمن اسم پسرانه است، معنی ایمن: (عربی) ۱- آسوده خاطر، در امان، محفوظ؛ ۲- (در قدیم) با…
بیش تر بخوانید

ایّوب

معنی اسم ایّوب ایّوب اسم پسرانه است، معنی ایّوب: (عبری) ۱- برگشت به سوی خدا؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در تورات)…
بیش تر بخوانید

امین حسین

معنی اسم امین حسین امین حسین اسم پسرانه است، معنی امین حسین: (عربی) ۱- از نام‌های مرکب،   امین و حسین؛…
بیش تر بخوانید

امین رضا

معنی اسم امین رضا امین رضا اسم پسرانه است، معنی امین رضا: (عربی) ۱- راضی و خشنود، درستکار و امانتدار؛…
بیش تر بخوانید

انور

معنی اسم انور انور اسم پسرانه است، معنی انور: (عربی) ۱- روشن‌تر، روشن، نورانی؛ ۲- (به گونه احترام) (به مجاز)…
بیش تر بخوانید

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست